Wie wil een generiek gecertificeerd Loonwaardedeskundige?

Vooral de werkgevers!                                             
En de gemeenten zouden het moeten willen!.

Want de generiek gecertificeerd Loonwaardedeskundige:

 • werkt snel en efficiënt zonder software of onnodige toevoegingen;
 • is als enige op het gebied van loonwaardebepaling onder directe verantwoordelijkheid van de Commissie Gouden Standaard geëxamineerd;
 • kan alles begrijpelijk uitleggen en laten zien;
 • werkt uniform in heel Nederland

Lees meer

Gemeenten kunnen geld besparen!

 Elke gemeente is bevoegd om eigen Loonwaardedeskundigen in te zetten mits deze is geëxamineerd en gecertificeerd door stichting Blik op Werk

Het College van B&W heeft de verantwoordelijkheid gekregen voor de re-integratie van personen in het doelgroepregister. En als een persoon bij een werkgever in dienst komt, kan deze loonkostensubsidie aanvragen voor dat deel van de arbeidsovereenkomst waar geen economische prestatie op geleverd wordt. Dat moet berekend worden: de loonwaardebepaling. De gemeente is verantwoordelijk voor de deskundigheid. En deze deskundige mag een geëxamineerde en gecertificeerde eigen ambtenaar zijn.

Inkludante leidt professionals op
- in een generieke methode Loonwaardebepaling,
- volgens de Regeling Loonkostensubsidie Participatiewet (oktober 2014)
- gebaseerd op de door het Arbeidskundig Kenniscentrum ontwikkelde methode
- met behulp van een eenvoudige rekenmachine
- zonder overbodige toevoegingen
voor het examen bij Blik op Werk.
Na het behalen van het examen wordt de geslaagde kandidaat voor een periode van 2 jaar gecertificeerd door Blik op Werk.

De financiële voordelen:

 • onafhankelijk geëxamineerde en gecertificeerde deskundigen
 • geen licentiekosten
 • loonwaardebepalingen zonder software
 • geen kosten per loonwaardebepaling
 • transparante en toetsbare beschikkingen
 • landelijk uniforme werkwijze van loonwaardebepaling, ook personen in het doelgroepregister, voor werkgevers en collega-gemeenten.

 

Register Loonwaardedeskundigen

 

 Gecertificeerd Loonwaardedeskundigen
  zijn vindbaar!

De Stichting Register Loonwaardedeskundigen heeft de gecertificeerde Loonwaardedeskundigen ingeschreven in haar register.
Daarnaast zijn ze vindbaar gemaakt op de kaart van Nederland. Iedere belanghebbende die transparant en toetsbaar de loonwaarde wil laten bepalen kan op deze kaart een gecertificeerd Loonwaardedeskundige vinden.
Via het contactformulier kan contact met hen opgenomen worden.

SRLD   Voor meer informatie over de Stichting Register Loonwaardedeskundigen zie  www.srld.nl.

Eerste Loonwaardedeskundigen gecertificeerd!

 Op 8 juli 2016 heeft Lidy Schilder, directeur van Blik op Werk, de certificaten uitgereikt aan de eerste Loonwaardedeskundigen van Nederland. Deze groep van 10 geslaagde cursisten is door Inkludante opgeleid naar de examens die door Blik op Werk zijn afgenomen.

Zij zijn daarmee bevoegd om in geheel Nederland de loonwaarde te bepalen van personen uit het doelgroepregister van de Participatiewet.
Of het nu gaat om een opdracht van een gemeente, of een contra-expertise in een beroepsprocedure of een opdracht van een werkgever.
Zij zijn ingeschreven in het Register Loonwaardedeskundigen en vindbaar op de website www.srld.nl.
Ook Willie Gerth, directeur van Inkludante, behoort tot de eerste groep gecertificeerd Loonwaardedeskundigen.

Ook gecertificeerd Loonwaardedeskundige worden?

Op 8 juli 2016 worden de eerste certificaten door Blik op Werk uitgereikt aan de door hen persoonlijk geëxamineerde Loonwaardedeskundigen. Zij zijn daarmee bevoegd om in heel Nederland de loonwaarde te bepalen van werknemers uit het doelgroepregister!

Inkludante leidt u op voor de examens bij de stichting Blik op Werk.

Dit levert de opleiding u verder op:

 • U bent bevoegd om in heel Nederland de loonwaarde te
 • bepalen van werknemers uit het doelgroepregister.
 • U werkt transparant volgens de Participatiewet.
 • Uw loonwaardebepaling is objectief toetsbaar.
 • Bent u gecertificeerd arbeidsdeskundige?
 • Dan ontvangt U 21 PE-punten voor de opleiding
 • en 5 PE-punten voor het afleggen van de examens

Meer informatie & Aanmelden

Uitreiking certificaten aan geslaagde Loonwaardedeskundigen

           Op 8 juli a.s. zal de stichting Blik op Werk de certificaten uitreiken aan de
           cursisten die geslaagd zijn voor het examen Loonwaardedeskundige.

 

Deze deskundigen zijn daarmee bevoegd om in geheel Nederland loonwaarden te bepalen van werknemers uit het doelgroepregister.
Elke werkgever die loonkostensubsidie heeft aangevraagd en meent dat de loonwaarde te hoog bepaald is, kan tegen het besluit van de gemeente nu daadwerkelijk in beroep gaan.
Want de contra-expertise van de persoonlijk gecertificeerde, onafhankelijke Loonwaardedeskundige is een rechtmatig bewijsstuk geworden.

Ook op 8 juli zal ook de Stichting Register Loonwaardedeskundigen (www.srld.nl) haar website online zetten.

Hoe toetsbaar is de loonwaarde?

Alles wat openbaar is, is toetsbaar. Echter: inhoudelijke, juridische toetsing hangt af van hoe deskundig en onafhankelijk de toetser is.

Stel dat een werkgever meent dat hij recht heeft op meer loonkostensubsidie.

Welke factoren sterken het idee dat de werkgever mogelijk gelijk heeft?

Lees meer