Register Loonwaarde Deskundige worden?

Wij leiden je op volgens de Regeling Loonkostensubsidie (10-10-2014) voor het certificeringsexamen Loonwaarde Deskundige bij Stichting Blik op Werk te Utrecht.
Slaag je voor dit examen dan ben je bevoegd om in heel Nederland de loonwaarde te bepalen en je bent niet gebonden aan een loonwaardemethodiek.
Je kunt, als je voldoet aan de voorwaarden, je in laten schrijven in het Register Loonwaarde Deskundigen. (www.srld.nl/register). Het Register werd in september 2018 opgenomen in de Loonwaardegids van stichting Blik op Werk. Staatssecretaris dhr. B. van 't Wout wil toe naar individuele bewezen deskundigheid en professionaliteit. Als Register Loonwaarde Deskundige ben je daarin koploper.

Meer informatie over de opleiding...

Lees meer

Loonwaarde bepalen zonder loonwaardemethodiek?

En zonder arbeidsmarktregio?

Het mag en het kan!

De loonwaarde van burgers in het doelgroepregister moet bepaald worden “door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige”. ( Besluit Loonkostensubsidie art. 2, lid B. (6-10-2014)

Lees meer

Loonwaardebepalingen wijken in bijna 66% af

Loonwaardebepalingen wijken in bijna 66% van de arbeidsmarktregio’s af van de Regeling Loonkosten Subsidie. (10-10-2014).

Maar veel gemeenten melden in hun Verordening Loonkostensubsidie dat zij voldoen aan de Regeling Loonkosten Subsidie.

Bijvoorbeeld …….

Lees meer

Eigen baas in de gemeente?

Gemeenten mogen zelf loonwaarden bepalen. Met een goedgekeurde methodiek of met een gecertificeerd loonwaardedeskundige.
Stichting Blik op Werk examineert personen in de landelijk uniforme methode. En certificeert geslaagden voor een periode van 2 jaar als Loonwaardedeskundige. Zij beschikken daarmee over de hoogste mate van deskundigheid op het gebied van loonwaarde bepaling.
Geslaagden zijn vindbaar in het Register Loonwaardedeskundigen www.srld.nl/register
Alleen Inkludante biedt de opleiding aan, zonder verdere licenties, software of andere kosten.

Meer voordelen ...........

Lees meer

Normfunctie blijft in het bepalen van loonwaarde

Per 1 januari 2017 zijn wijzigingen op de Participatiewet doorgevoerd. Eén van de wijzigingen is dat de loonwaarde een vastgesteld percentage is van het Wettelijk Minimum Loon. De loonkostensubsidie is gemaximeerd tot 70% van Het WM(J)L. Maar de indruk bestaat dat de normfunctie en het normloon ook geen onderdeel meer is bij de berekening van de loonkostensubsidie.

Lees meer

Hoe toetsbaar is de loonwaarde?

Alles wat openbaar is, is toetsbaar. Echter: inhoudelijke, juridische toetsing hangt af van hoe deskundig en onafhankelijk de toetser is.

Stel dat een werkgever meent dat hij recht heeft op meer loonkostensubsidie.

Welke factoren sterken het idee dat de werkgever mogelijk gelijk heeft?

Lees meer

Eerste “Introductietraining Jobmentor”

De training jobmentor werd uitgevoerd bij Salland Beheergroep te Wijhe. Deze training is bedoeld voor werknemers die binnen een bedrijf een collega met een arbeidsbeperking begeleiden. Dat kan een gecompliceerde positie zijn in een organisatie. De Jobcoach Academie heeft daarvoor het Klaverbladmodel ontwikkeld.

De training gaf de 11 deelnemers inzicht in hun taken en rollen en hoe daarin in balans te blijven.

“Ik heb er veel van opgestoken!”
“Fijn om ook eens de ervaringen en tips van anderen te horen.”
“Ik was me er niet van bewust dat mijn positie zou veranderen.”

Meer informatie en aanmelden: Introductietraining Jobmentor