• Start
  • Nieuws
  • Loonwaarde kan met een basissystematiek bepaald worden

Loonwaarde kan met een basissystematiek bepaald worden

Een uitspraak van Willie Gerth, directeur van de Jobcoach Academie. Wij willen weten waarom hij dat vindt.

“In de Participatiewet gaat het om het bepalen van de loonwaarde van een werknemer met een arbeidsbeperking."

Meer informatie: Opleiding Loonwaardedeskundige

Het gaat als volgt:

  1. De gemeente kan bijstandsgerechtigden een sollicitatieplicht opleggen.
  2. De gemeente kan verwachten dat een bijstandsgerechtigde niet het vermogen heeft om zelfstandig het minimumloon te verdienen.
  3. De gemeente draagt de betrokkene dan voor aan het UWV ter beoordeling.
  4. Een UWV-arts (eventueel samen met een UWV-arbeidsdeskundige) beoordeelt of de persoon al dan niet het wettelijk minimumloon kan verdienen. In dit traject wordt eventueel ook de belasting versus belastbaarheid beoordeeld.
  5. Wanneer de betrokkene op grond van de beoordeling niet het wettelijk minimumloon kan verdienen, plaatst het UWV deze persoon in het doelgroepenregister.
  6. De gemeente wordt hierover geïnformeerd.
  7. De gemeente zoekt samen met de betrokkene een passende werkomgeving.
  8. Vervolgens geeft de gemeente opdracht aan een Loonwaardedeskundige om de verdiencapaciteit te berekenen.

De loonwaarde wordt aldus bepaald op basis van de reële verdiencapaciteit van een werknemer met een beperking in relatie tot de normfunctie.