Eigen baas in de gemeente?

Gemeenten mogen zelf loonwaarden bepalen. Met een goedgekeurde methodiek of met een gecertificeerd loonwaardedeskundige.
Stichting Blik op Werk examineert personen in de landelijk uniforme methode. En certificeert geslaagden voor een periode van 2 jaar als Loonwaardedeskundige. Zij beschikken daarmee over de hoogste mate van deskundigheid op het gebied van loonwaarde bepaling.
Geslaagden zijn vindbaar in het Register Loonwaardedeskundigen www.srld.nl/register
Alleen Inkludante biedt de opleiding aan, zonder verdere licenties, software of andere kosten.

Meer voordelen ...........

Er is geen sprake van een licentie onder verantwoordelijkheid van een loonwaardemethodiek maar persoonlijke, onafhankelijk gecertificeerde deskundigheid.
En met een eigen cliëntregistratiesysteem heeft de gemeente daarmee het gehele re-integratieproces in eigen hand.
Zonder contracten met software,gebruikskosten of bijscholing. De rapportage is transparant en begrijpelijk en uniform in heel Nederland.

Het College van B&W dat wil verzelfstandigen, mag zelf het besluit nemen om tot een of meerdere wijzen van loonwaardebepaling over te gaan.
En dit vervolgens te melden aan de voorzitter van de arbeidsmarktregio. 
Juridisch kader: Besluit Loonkostensubsidie (6-10-2014) art. 4, lid 1 en Memorie van Toelichting.