Loonwaardebepalingen wijken in bijna 66% af

Loonwaardebepalingen wijken in bijna 66% van de arbeidsmarktregio’s af van de Regeling Loonkosten Subsidie. (10-10-2014).

Maar veel gemeenten melden in hun Verordening Loonkostensubsidie dat zij voldoen aan de Regeling Loonkosten Subsidie.

Bijvoorbeeld:

De arbeidsmarktregio Rivierenland heeft gekozen voor de loonwaardemethodiek Dariuz. Maar de aangesloten gemeenten Buren, Culemborg. Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel vermelden in hun Verordening Loonkostensubsidie dat zij voldoen aan de Regeling Loonkostensubsidie en dat het recht van bezwaar en beroep geldt.
Hun burger in het doelgroepregister kan niet echt bezwaar maken omdat de loonwaardemethodiek de meetfactor “competenties” heeft toegevoegd. En dus kan alleen door dezelfde methodiek een second opinion worden opgesteld. Maar veel gemeenten die deze methodieken gebruiken melden in hun Verordening Loonkostensubsidie niet dat zij afwijken van de Regeling LKS.

Móet een gemeente samenwerken in de arbeidsmarktregio?

Niet in de Participatiewet. Want in het Besluit Loonkosten Subsidie (6-10-2014) is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. In artikel 4, lid 1, mag een gemeente in de arbeidsmarktregio samenwerken en kiezen voor een regionale loonwaardemethodiek. 

Waarom verschillen in loonwaardeberekeningen?

De generieke methode wordt in het Besluit LKS art. 4,lid 3 aangekondigd.

Dit wordt op 10-10-2014 de Regeling LKS, waarin expliciet alleen de werkwijze en meetfactoren per taak, Tempo, Kwaliteit en Inzetbaarheid worden genoemd.

In het Besluit LKS, art.4 lid 2 mag een loonwaardemethodiek echter afwijken van de Regeling LKS. De meeste afwijkingen in de berekeningen zijn factoren als “competenties” en “inspanning”. Soms zijn meerdere competenties onderdeel van de berekening waardoor deze minder transparant wordt.
Deze situatie leidt landelijke tot verschillen in uitkomsten zoals uit meerdere onderzoeken is gebleken.

Waarom een Register Loonwaarde Deskundige?

  • is dé deskundige volgens het Besluit LKS art. 2 lid B,

  • werkt exact volgens de Regeling LKS, zonder loonwaardemethodiek..

  • heeft het certificeringsexamen loonwaarde deskundige behaald bij st. Blik op Werk.

  • werkt zelfstandig of in dienst bij een werkgever of gemeente.

  • biedt de hoogste graad van deskundigheid, zonder software of licenties

  • uniform in heel Nederland met transparante en toetsbare rapportages.