• Start
  • Nieuws
  • Loonwaarde bepalen zonder loonwaardemethodiek?

Loonwaarde bepalen zonder loonwaardemethodiek?

En zonder arbeidsmarktregio?

Het mag en het kan!

De loonwaarde van burgers in het doelgroepregister moet bepaald worden “door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige”. ( Besluit Loonkostensubsidie art. 2, lid B. (6-10-2014)

De “beschreven objectieve methode” in art. 2, lid B, is op 10 oktober 2014  vastgelegd in de Regeling Loonkostensubsidie.

Loonwaardebepaling door een loonwaarde-expert van een loonwaardemethodiek gebeurt “onder verantwoordelijkheid van een deskundige”. De loonwaardemethodiek is gevalideerd door Stichting Blik op Werk en mag vervolgens  afwijken van de Regeling Loonkostensubsidie.
Daardoor krijgen landelijke werkgevers met verschillende loonwaardemethodieken, berekeningen en uitkomsten te maken.

Gemeenten hoeven, bij het bepalen van de loonwaarde niet  in de arbeidsmarktregio samen te kiezen voor één loonwaardemethodiek. De gemeente verstrekt de loonkostensubsidie en is, door de Verordening Loonkostensubsidie, zelf verantwoordelijk voor de bepaalde loonwaarde.
De Wet Gemeenschappelijke Regelingen is op dit gebied niet verplichtend.

Besluit LKS “Art. 4 Beoordeling methode van loonwaardebepaling
Lid 1:  Indien de colleges in een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit SUWI ……

“De regering laat aan gemeenten de keuze door of onder verantwoordelijkheid van welke deskundige zij de loonwaardevaststelling laten doen”. (Toelichting Besluit LKS)

Een College dat de hoogste mate van deskundigheid wil bieden, laat de loonwaarde bepalen door een Register Loonwaardedeskundige, zijnde bijv. een eigen re-integratiemedewerker.  
Daarnaast bespaart het College op het Participatiebudget omdat er geen onnodige kosten voor software, updates,  bijscholing en licenties betaald hoeven te worden.

De Register Loonwaardedeskundige is dé deskundige

  • die persoonlijk door Stichting Blik op Werk is geëxamineerd en gecertificeerd
  • die exact de Regeling Loonkostensubsidie volgt
  • die zonder software of licenties een transparante en juridisch toetsbare rapportage opstelt.