• Start
  • Nieuws
  • Register Loonwaarde Deskundigen in Loonwaardegids

Register Loonwaarde Deskundigen in Loonwaardegids

Staatssecretaris mw. drs. T. van Ark van het ministerie SZW heeft op 7 september jl. een Kamerbrief (2018-0000151048 zie tabblad "downloads") aan de Tweede Kamer verstuurd met als inhoud: "Breed offensief om meer mensen met een beperking aan werk te helpen". Zij stelt in deze brief ook een vereenvoudiging van de loonkostensubsidie voor en uniformering van de loonwaardebepaling. In dezelfde week heeft stichting Blik op Werk het Register Loonwaarde Deskundigen opgenomen in de Loonwaardegids.Daarmee wordt een trend ingezet van deskundigheid onder een gevalideerde loonwaardemethodieken naar onafhankelijk gecertificeerde deskundigheid.

Gemeenten mogen zonder loonwaardemethodiek de loonwaarde laten bepalen

Loonkostensubsidie is een zaak tussen gemeente, werkgever en werknemer. elke gemeente mag de loonkostensubsidie laten vaststellen door een (eigen) register loonwaarde deskundige. dit kan een eigen ambtenaar zijn of een vrij gevestigde register loonwaarde deskundigen beide situaties is de vastgestelde loonwaarde onafhankelijk toetsbaar in de rechtsgang van het bestuursrecht. de bepaalde loonwaarde is daardoor transparant en niet meer onderhandelbaar.
De gemeente heeft daarmee ook de vrijheid om, als het gaat om eigen inwoners in het Doelgroepregister, niet samen te werken in de arbeidsmarktregio. Ook voor de eigen inwoners is daarmee de rol en de mogelijkheden van de eigen gemeente duidelijker.

Register Loonwaarde Deskundigen

- zijn de enigen die rechtstreeks zijn gecertificeerd door Stichting Blik op Werk
- zijn zelfstandig professioneel verantwoordelijk
- zijn op locatie vindbaar op de website www.srld.nl (Stichting Register Loonwaarde Deskundigen)
- zijn opgeleid door Inkludante