Register Loonwaarde Deskundige worden?

Wij leiden je op volgens de Regeling Loonkostensubsidie (10-10-2014) voor het certificeringsexamen Loonwaarde Deskundige bij Stichting Blik op Werk te Utrecht.
Slaag je voor dit examen dan ben je bevoegd om in heel Nederland de loonwaarde te bepalen en je bent niet gebonden aan een loonwaardemethodiek.
Je kunt, als je voldoet aan de voorwaarden, je in laten schrijven in het Register Loonwaarde Deskundigen. (www.srld.nl/register). Het Register werd in september 2018 opgenomen in de Loonwaardegids van stichting Blik op Werk. Staatssecretaris dhr. B. van 't Wout wil toe naar individuele bewezen deskundigheid en professionaliteit. Als Register Loonwaarde Deskundige ben je daarin koploper.

Meer informatie over de opleiding...

 

De Regeling Loonkostensubsidie (10-10-2014) bepaalt dat de prestaties van werknemers met een arbeidsbelemmering bepaald moeten worden met gebruik van de factoren Tempo, Kwaliteit en Inzetbaarheid per taak. De opleiding van Inkludante werkt exact volgens deze Regeling.
De opleiding voldoet aan nieuwe ministeriële richtlijnen van 2019. En je hebt er geen software voor nodig. Een rekenmachine voldoet.
Je kunt dus zowel aan de werkgever als aan de werknemer transparant uitleggen hoe jouw loonwaardebepaling tot stand is gekomen.

Na de opleiding kun je het 2-daags certificeringsexamen Loonwaarde Deskundige afleggen bij St. Blik op Werk. Het niveau van examinering is het hoogst op het gebied van loonwaardebepaling in Nederland. Deelname aan het examen is niet verplicht. Je ontvangt altijd een bewijs van deelname waarin een overzicht van de lesstof en training is opgenomen.

Slaag je voor het examen, dan ben je, onder verantwoordelijkheid van de Commissie Gouden Standaard, voor een periode van 2 jaar gecertificeerd Loonwaardedeskundige en persoonlijk bevoegd om in heel Nederland de loonwaarde te bepalen van o.a. werknemers in het doelgroepregister.

Om de opleiding succesvol te kunnen volgen heb je een goed abstractievermogen en analytische capaciteiten nodig.
Een HBO-vooropleiding is vereist, ook voor deelname aan het certificeringsexamen loonwaardedeskundige bij Stichting Blik op Werk.

Dit levert de opleiding je nog meer op:

Je bent, als je slaagt voor het certificeringsexamen, zelfstandig Loonwaardedeskundige. Je bent persoonlijk professioneel verantwoordelijk voor door jou opgestelde loonwaardebepalingen.
Je kunt, bijv. in de Praktijkroute of Re-integratie 1e spoor, bij elke aanpassing op de werkplek de loonwaarde van de medewerker herberekenen en de werkgever adviseren over ontwikkelingsperspectieven.
Je bent een gelijkwaardig gesprekspartner over die werknemersverzekeringen waar UWV haar loonwaardemethodiek toepast.
Je ontvangt van NVvA 21 PE-punten voor het volgen van de opleiding. Ook Noloc verstrekt PE-punten voor het volgen van deze opleiding.
Je ontvangt van Inkludante daarvoor een bewijs van deelname aan de opleiding met beschrijving van het gevolgde programma.

Examinering

Het examen duurt 2 achtereenvolgende dagen en houdt in dat er 6 casussen correct uitgewerkt dienen te worden op de uitkomsten Pi3 - Pi4 - Pi5.
De normering is als volgt:
5 of 6 casussen correct uitgewerkt = geslaagd
3 of 4 casussen correct uitgewerkt = gezakt met mogelijkheid tot herexamen (3 casussen uitwerken)
1 of 2 casussen correct uitgewerkt = gezakt met mogelijkheid tot afleggen van het volledig examen
Deelname aan en aanmelding voor het certificeringsexamen zijn niet bij de opleiding inbegrepen.
De examendata en mogelijkheid voor aanmelding worden worden ten minste 4 weken tevoren gepubliceerd.
Stichting Blik op Werk examineert indien er tenminste 8 examenkandidaten zijn.

Zo werkt de opleiding

Je ontdekt alles over relevante wet- en regelgeving. Én hoe je die praktisch toepast.
De theorie en de praktijk worden uitgelegd en getraind met casussen waarna je een eigen loonwaardeonderzoek gaat doen.
De handleiding neemt je ook stap voor stap mee als je de lesstof nog eens na wilt lezen. Na de opleiding ben je klaar voor het 2-daags examen bij stichting Blik op Werk.
De opleiding wordt gegeven door 2 docenten.
Per organisatie kunnen maximaal 2 deelnemers worden ingeschreven. Bij 2 deelnemers wordt een korting van 5% gegeven.

Programma

Dag 1:
Inleiding loonwaardebepaling op grond van wetten, regelingen, besluiten enz.
Wetgeving: Participatiewet art. 6, Besluit Loonkostensubsidie, Regeling Loonkostensubsidie en veranderingen per 1-4-2019
Stappenplane/checklist Regeling Loonkostensubsidie en onderzoeksaspecten
Rapportage: doel, indeling, dossiervorming, juridische consequenties
Taken- en urenanalyse, loonwaardematrix
Meetfactoren: Tempo - Kwaliteit - Inzetbaarheid
Generieke rekenmethode (= Regeling Loonkosten Subsidie): uitleg en oefeningen
Trainen loonwaarde bepalen aan de hand van casussen

Dag 2: Verdieping

Werkplekonderzoek: werkwijze, vraagstelling, onderzoeksgegevens
Functieomschrijving, normfunctie en CAO's, taken en activiteiten
Trainen zoeken referentiefuncties, taakomschrijvingen, normfunctie en normloon.
Uitwerken en bespreken van meerdere casussen met verschillende moeilijkheidsgradaties
Trainen in uitwerking onder tijdsdruk
Rapportage Loonwaardeonderzoek
- bespreken leerpunten
- informatie verzamelen

Dag 3 en 4: Training met (huiswerk)casussen

Uitwerken en bespreken van meerdere casussen met verschillende moeilijkheidsgradaties
Trainen in uitwerking onder tijdsdruk
Rapportage Loonwaardeonderzoek
- bespreken leerpunten concept rapportage
- persoonlijke feed-back op concept rapportage
- definitieve Rapportage Loonwaardeonderzoek aanleveren

Voor wie

re-integratie-ambtenaren Sociaal Domein
medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij re-integratietrajecten
re-integratiedeskundigen
jobcoaches
HRM-medewerkers
arbeidsdeskundigen
juristen
anderen die professioneel van doen (willen) hebben met het bepalen van loonwaarde

Aantal deelnemers:

Minimaal 8 - maximaal 12

Lesdata:
deze worden bij voldoende aanmeldingen gepland op woensdagen 
De lestijden zijn van 8.30 - 16.30 uur

Opleidingslocatie : Apeldoorn
Certificeringsexamens :St. Blik op Werk te Utrecht
Resultaat:

Je kunt na de opleiding het certificeringsexamen afleggen bij stichting Blik op Werk.
Je bent gelijkwaardig gesprekspartner over loonwaardebepalingen.
Je ontvangt een bewijs van deelname aan de opleiding
Je ontvangt, bij een goedgekeurde Rapportage Loonwaardeonderzoek, een certificaat.

Opleidingskosten:

€ 995,00 excl. BTW.
Bij groepsinschrijving van 2 personen: 5% korting
€ 1203,95 incl. BTW
(inclusief lunches, exclusief examenkosten)

Aanmelden:

Stuur een mail waarin je aangeeft interesse te hebben in de examenopleiding Loonwaarde Deskundige naar
Vergeet niet je contactgegevens te vermelden. Wij plaatsen je vrijblijvend op de inschrijflijst en houden je op de hoogte over de opleiding.