Omgangsregels INKLUDANTE

 1. Iedereen die deelneemt aan een activiteit van INKLUDANTE houdt zich aan de Grondwet Artikel 1:
  “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
 2. De omgangsvormen zijn respectvol.
  • We respecteren de privacy van iedere aanwezige.
  • Verbaal of fysiek geweld en agressief gedrag is niet toegestaan.
  • Aanstootgevende kleding is niet toegestaan.
  • Hoofd- en gezicht bedekkende kleding is niet toegestaan tenzij om medische redenen.
 3. Iedere aanwezige is tijdens een activiteit verantwoordelijk voor het eigen gedrag. INKLUDANTE wijst bij elke activiteit een gastheer/gastvrouw aan die zorgt draagt voor het algehele proces.
 4. Het is tijdens de uitvoering van een activiteit niet toegestaan om
  • gebruik te maken van social media;
  • te telefoneren of te Skypen;
  • te fotograferen;
  • de grenzen van de privacy van aanwezigen ongevraagd te overschrijden.
 5. Iedere deelnemer van een activiteit van INKLUDANTE houdt zich aan de huisregels van de gastlocatie. Elke locatie waar een activiteit van INKLUDANTE wordt gehouden is rookvrij.
 6. Aan personen die zich niet aan deze omgangsregels houden, kan direct de (verdere) toegang tot de activiteit worden ontzegd.

Afdrukken