Visie

Wij vinden dat mensen met een structureel functionele beperking tot de arbeidsmarkt over veel (vaak niet ontdekte) talenten beschikken en ook een baan moeten hebben. Dat zij niet altijd in staat zijn om zich zelf met deze talenten te “verkopen” aan een werkgever. Dat er veel werkgevers en anderen zijn die deze groep een warm hart toe draagt. Dat zij willen bijdragen om mensen uit de doelgroep optimaal te kunnen laten deelnemen aan betaalde arbeid. Wij vinden als Inkludante dat de ring van helpers daarin zo goed mogelijk ondersteund moet worden.

Missie

Inkludante biedt een breed programma aan voor iedereen die een bijdrage levert of wil leveren aan de inclusieve arbeidsmarkt.

Het programma omvat onder andere (Participatie)wet- en regelgeving, beroepsvaardigheden en integrale beleidsvraagstukken. Daardoor kan eenieder een programma op maat samenstellen. Het persoonlijk programma kan breed zijn of een verdieping in een bepaalde materie bevatten. Omdat de werkvormen variëren kan men eenmalig een lezing bijwonen maar ook een cursus volgen.

Lees meer