Missie

Inkludante biedt een breed programma aan voor iedereen die een bijdrage levert of wil leveren aan de inclusieve arbeidsmarkt.

Het programma omvat onder andere (Participatie)wet- en regelgeving, beroepsvaardigheden en integrale beleidsvraagstukken. Daardoor kan eenieder een programma op maat samenstellen. Het persoonlijk programma kan breed zijn of een verdieping in een bepaalde materie bevatten. Omdat de werkvormen variëren kan men eenmalig een lezing bijwonen maar ook een cursus volgen.

 

Onze doelgroep is daarom divers:

  • Werkgevers
  • Jobcoaches
  • Jobmentoren (medewerkers die een collega begeleiden)
  • Cliëntenraden
  • Cliënten
  • Beleidsmedewerkers HRM
  • (lokale) Politici
  • Andere belanghebbenden